43-300 Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
tel: +48 33 497 57 53
fax: +48 33 497 57 54
biuro@bef-mont.pl

 

Zębatki, koła zębate i przekładnie

Od ponad 20 lat zajmujemy się produkcją kół zębatych. Remontujemy przekładnie zębate poprzez dorabianie każdego rodzaju zębatek oraz trybów. Frezujemy koła zębate modułowe o zębach prostych oraz śrubowych (skośnych). Naprawiamy przekładnie kątowe używając własnej produkcji kół stożkowych o zębach prostych jak i kół stożkowych o zębach łukowych. Zaopatrujemy firmy w koła łańcuchowe do takich przekładni, oraz ślimaki i ślimacznice do przekładni ślimakowych. Jesteśmy w stanie wyremontować mechanizm różnicowy stosując koła stożkowe, przekładnie planetarne również remontujemy produkując  satelity oraz koła słoneczne. W celu wykonania przekładni kołowo-łukowej – stosujemy wałek atakujący i koło talerzowe. Frezujemy koła o uzębieniu zewnętrznym oraz dłutujemy uzębienia wewnętrzne. Regenerujemy przekładnie do maszyn i urządzeń, ciągników rolniczych i quadów. Listwy zębate oraz koła współpracujące i wszelkiego typu koła pasowe wykonujemy na zamówienie klienta – wg jego dokumentacji lub wg wzoru.

Koła zębate i zębatki:

Koła zębate

 • koła zębate o zębach prostych
 • koła zębate o zębach śrubowych (skośnych)
 • koła zębate stożkowe
 • koła zębate stożkowo-łukowe
 • koła łańcuchowe
 • koła pasowe
 • zębatki
 • tryby
 • listwy zębate
 • wałki atakujące
 • wałki wielowypustowe
 • koła talerzowe
 • ślimaki
 • ślimacznice

Regeneracja przekładni:

 • naprawa przekładni stożkowych
 • regeneracja przekładni zębatych
 • dorabianie części do przekładni ślimakowych
 • produkcja części do przekładni kątowych
 • wykonanie satelit do przekładni planetarnych
 • kompleksowa naprawa przekładni

Koła zębate

Usługi związane z obróbką kół zębatych:

 • produkcja kół zębatych
 • frezowanie zębów
 • dłutowanie uzębień
 • szlifowanie uzębień
 • docieranie uzębień
 • gratowanie uzębień
 • wykańczanie uzębień
 • producent ślimaków i ślimacznic
 • frezowanie wieloklinów
 • szlifowanie kół zębatych

Poprawnie pracująca przekładnia zębata powinna spełniać następujące warunki:

 • zapewnić jak najbardziej równomierny ruch
 • wykazywać niezawodność pracy
 • zapewniać cichy bieg
 • gwarantować jak najdłuższy okres trwania pracy

Pewność ruchu to jedna z najważniejszych cech przekładni, gdyż zniszczenie jej lub uszkodzenie powoduje unieruchomienie maszyny lub innego urządzenia, w które jest ta przekładnia wbudowana. Pewność ruchu zależy od wielkości sił działających na zęby i charakteru działania tych sił (równomierny, wahliwy, uderzeniowy). Zależy również od wielkości stopnia pokrycia czyli liczby przyporu, określającego liczbę par zębów pozostających jednocześnie we współpracy.

Spokojny bieg jest szczególnie pożądany, gdy w pobliżu pracy tej przekładni ma zazwyczaj znajdować się człowiek. Niespokojna praca, pełna hałasów, wpływa bowiem na pogorszenie samopoczucia człowieka, a tym samym na zmniejszenie jego uwagi i wydajności pracy. Niezależnie od tego cichobieżność pracy przekładni oznacza, że przekładnia koła została dokładnie wykonana i zmontowana, a więc daje jednocześnie gwarancję duże trwałości tej przekładni.

Spokojny ruch zależy od dokładności wykonania, a więc chodzi tu o jak najmniejsze błędy podziałek i ich równomierność, o prawidłowość i dokładność zarysu boków zębów, o jak najmniejszą mimośrodowość uzębienia, czyli tzw. Bicie uzębienia, a wreszcie o liczbę sekundowych uzębień.

Jak najdłuższy okres trwałości przekładni zależy od wielkości i charakteru działania obciążenia wpływającego na wytrzymałość zębów na zginanie i zużywanie się boków zębów.

Zużywanie się zębów zależy od:

 • wielkości dróg poślizgowych współpracujących zębów
 • doboru materiałów zastosowanych na wieńce zębate
 • wielkości naprężeń naciskowych
 • dokładności wykonania uzębień współpracujących kół
 • staranności montażu
 • jakości smaru i systemu smarowania
 • staranności i dokładności wykonania otworów w skrzynkach i zapewnienia jak najdokładniejszego ich wzajemnego położenia czyli równoległości lub kąta zawartego między osiami.

Jeśli przekładnia zębata ma pracować w sposób poprawny, trzeba ją prawidłowo zaprojektować. W tym celu należy poznać wiele problemów związanych z zazębianiem i uzębieniem, wymiarami, wytrzymałością, ukształtowaniem kół zębatych tak, aby nie natrafić na trudności podczas obróbki uzębienia, sprawdzania, montażu przekładni i jej eksploatacji.

Każde koło charakteryzuje znaczna liczba określonych wartości. Jedną z najważniejszych jest liczba zębów. Wielkość ta jest określana warunkami kinematycznymi stawianymi mechanizmowi, a w którego skład wchodzi rozpatrywane koło zębate. Liczba zębów nie może być dowolna, gdyż są granice, których nie należy przekraczać, aby nie spowodować zaburzeń pracy. Innymi wielkościami charakterystycznymi są wymiary zęba i to nie tylko wysokościowe, lecz również długościowe czyli szerokość wieńca zębatego, a wreszcie wymiary grubościowe. Wymiary te są uzależnione przede wszystkim od wymaganej wytrzymałości. Z zębami jest ściśle związany kształt zarysu boku zęba. Zagadnienie to wiąże się z wymaganymi warunkami współpracy kół zębatych, jak również z wykonaniem, sprawdzeniem i montażem.

Przekładnie stożkowe o zarysie zęba kołowo-łukowym

Koła zębate tego rodzaju, gdzie jedno ma głowę zęba o wypukłym zarysie, zaś drugie - wklęsłe zarysy stopy zębów charakteryzują się wieloma zaletami:

 • naciski powierzchniowe rozkładają się na większą powierzchnię – przez co rośnie trwałość przekładni
 • poślizgi są jednokierunkowe, a więc jest zachowana ciągłość w przeciwieństwie do zazębienia ewolwentowego, przez co można uzyskać korzystniejsze warunki smarowania z zachowaniem filmu olejowego przez okres zazębiania
 • występuje mniejsze zużycie boków zębów
 • występują mniejsze straty energetyczne, gdyż przekładnia ta jest zbliżona do przekładni o wewnętrznym zazębieniu
 • wykazuje większą sprawność
 • cichsza praca przekładni.

Te zalety mogą oczywiście wystąpić jedynie w przypadku dobrego i dokładnego wykonania nie tylko kół, lecz również skrzynki przekładniowej.

Metoda Kurvex – frezowanie kół stożkowych o zębach kołowo-łukowych

W metodzie Kurvex stosuje się dwie głowice, jednocześnie pracujące, gdzie jedna głowica z zębami zewnętrznymi obrabia wklęsły bok wrębu. Natomiast głowica z zębami wewnętrznymi obrabia wypukły bok wrębu. Dzięki nieznacznej różnicy promieni ostrzy głowic, otrzymuje się beczułkowaty kształt zęba w kole obrabianym, przyczyniający się do poprawniejszego dolegania zębów kół współpracujących.

Przekładnie ślimakowe

Przekłądnie ślimakowe służą do przenoszenia ruchu obrotowego przy skrzyżowanych wichrowo osiach. Przekładnia ślimakowa składa się ze ślimaka oraz koła ślimakowego, zwanego również ślimacznicą. Należy nadmienić, że na ogół kąt między osiami w rzucie wynosi 90’. Zwoje ślimaka stykają się z zębami ślimacznicy (koła ślimakowego) na dużej powierzchni, dzięki temu mogą być przenoszone dość znaczne moce. Przełożenie takiej przekładni może być bardzo duże Np. 1:50, a nawet więcej. Najczęstszymi zastosowaniami przekładni ślimakowych są mechanizmy podziałowe w obrabiarkach, podzielnicach uniwersalnych i dźwignicach.

Hartowanie uzębień

W zębatkach ze stali do ulepszenia żąda się czasem różnych twardości w różnych partiach przedmiotu. Możliwości takie daje na przykład utwardzanie powierzchniowe, ale nie zaspokaja ono wszystkich potrzeb. Są przypadki, gdy w czasie obróbki cieplnej trzeba stworzyć dla różnych części tego samego przedmiotu, różne warunki grzania lub chłodzenia. Jeżeli na przykład zęby koła zębatego mają być hartowane, a piasta ma twardość w granicach pozwalających na kalibrowanie przeciągaczem już po obróbce cieplnej, wówczas obróbkę cieplną trzeba tak przeprowadzić, aby twardość zębów była w granicach 56-58HRc, a twardość piasty w granicach 32-36HRc. Można to uzyskać różnymi sposobami – obecnie najczęściej stosuje się hartowanie indukcyjne uzębień.

© 2014 BEFMONT
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Web-Profit S.C.