43-300 Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
tel: +48 33 497 57 53
fax: +48 33 497 57 54
biuro@bef-mont.pl

 

Obróbka CNC

W roku 2011 zakupiliśmy 2 nowe maszyny firmy HAAS. Jest to tokarka sterowana numerycznie St-30, oraz pionowe centrum obróbcze FV-2YT. Ich parametry znajdują się poniżej. W obrabiarkach sterowanych numerycznie są zaprogramowane nie tylko drogi suportów względnie stołów czy wrzecion, ale i szybkość ruchów, a więc i ruchów roboczych. Używa się takich układów sterowania, które umożliwiają obrabiarce CNC dostosowanie parametrów obróbki do aktualnych warunków w danej chwili. Myślą przewodnią takich układów jest wyposażenie ich w odpowiednie czujniki charakteryzujące aktualne obciążenia narzędzia lub przedmiotu obróbki. Może to być na przykład czujnik mierzący odkształcenie przedmiotu lub temperaturę ostrza narzędziowego. Pomiar wielkości charakteryzującej aktualne obciążenie narzędzia pozwala uzależnić dobór liczby obrotów wrzeciona, głębokości skrawania i posuwu od warunków rzeczywistych obróbki, co ma duże znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy kształt surówki jest różny od kształtu przedmiotu po obróbce, a więc gdy głębokość skrawania nie jest stała, ale zmienna. Sterowanie adaptacyjne umożliwia zatem zastosowanie najwyższych, dopuszczalnych parametrów obróbki, a tym samym osiągnięcie większych wydajności, co dla tak kosztownych obrabiarek, jakimi są obrabiarki sterowane numerycznie, ma szczególne znaczenie. Sterowanie numeryczne może być poza tym różnorodnie realizowane. Rozróżnia się trzy takie podstawowe układy: układ konwencjonalny NC (numerical control), układ z zastosowaniem minikomputera CNC (komputer numerical control), oraz układ, w którym duży komputer steruje jednocześnie pracą wielu obrabiarek. – DNC (direct numerical control).

Obróbka CNC - wyjaśnienie

Układ CNC polega na tym, że obrabiarka jest sterowana specjalnym minikomputerem. Taki minikomputer oprócz układów spełniających zadania normalnie wykonywane przez szafę sterowniczą obrabiarki NC, jest wyposażony jeszcze w dodatkowe układy logiczne i pamięć pozaoperacyjną, a nawet niekiedy w pewne układy analogowe. Obrabiarki sterowane numerycznie charakteryzują się dużą wydajnością, gdyż wszystkie ruchy obrabiarki (poza zamocowaniem i odmocowaniem przedmiotu obróbki) są automatyczne. To nasunęło myśl budowy tzw. Centrów obróbczych. Są to sterowane obrabiarki numerycznie, zaopatrzone w różnie usytuowane magazyny narzędzi, które umożliwiają dokonanie wielu zabiegów w tym samym zamocowaniu przedmiotu obróbki. Podobnie jak każda wielozabiegowość sprzyja to uzyskaniu większej dokładności wzajemnego położenia powierzchni obrabianych w danej operacji oraz skróceniu cyklu produkcyjnego.

  Toczenie CNC

Model maszyny:        Tokarka ST-30
 
  • Parametry obróbki : 
 
Przesuw poprzeczny suportu w osi 324 mm
Przesuw wzdłużny suportu w osi 635 mm
Średnica przelotu nad saniami 368 mm
Średnica przelotu nad łożem 806 mm
Średnica uchwytu 254 mm i 350 mm
Średnica otworu wrzeciona 88,9 mm
Maksymalna średnica toczenia z pręta 77 mm
Maksymalna średnica toczenia 533 mm
Maksymalna długość toczenia 660 mm
  • Dokładności :
 
Dokładność pozycjonowania maszyny +/-0,005 mm
Powtarzalność maszyny +/-0,003 mm
  •  Opcje dodatkowe jakimi dysponuje nasza maszyna:
ATP Automatyczna sonda narzędziowa

GB3 wrzeciono z dwustopniową przekładnią zębatą, moment obrotowy 1150 Nm
przy 250 obr/min.

ACF dodatkowy układ filtrowania 25 µm niezbędny przy obróbce żeliwa, aluminium, drewna,
tworzyw na bazie żywic fenolowych i innych pylących                                            

HPC układ chłodzenia o podwyższonym ciśnieniu do 20,7 bar

PTS-2 konik sterowany hydraulicznie stożek MT4

EPFDM  Moduł wykrywający zanik napięcia sieciowego, zapobiega podaniu osi i ewentualnym uszkodzeniom obrabianego detalu i narzędzi

PCAT programowalny uruchamiany pneumatycznie system odbioru gotowych detali, maksymalne wymiary detali: 63 mm x 139 mm

EPIN uchwyt do wysuwania pręta mocowany w głowicy narzędziowej zakres średnicy 15-68mm  

LCCS30  Taśmowy wyrzutnik wiórów

IPS Intuicyjny System Programowania

  Frezowanie CNC

Model maszyny:       Frezarka VF-2YT  4 osiowa  
Przesuwy robocze:                            
Przesuw w osi X 762 mm
Przesuw w osi  Y 508 mm
Przesuw w osi  Z 508 mm
Odstęp pomiędzy powierzchnią stołu a wrzecionem 102-610 mm
Stół roboczy:  
Powierzchnia stołu 914x458 mm
 Maksymalne obciążenie stołu 1 361 kg
 Wykonanie stołu rowki T-owe:  
Szerokość rowków 16 mm
Odstęp między rowkami 125 mm
Dokładności:  
Dokładność pozycjonowania maszyny +/-0,005 mm
Powtarzalność pozycjonowania maszyny +/-0,003 mm
Opcje dodatkowe jakimi dysponuje nasza maszyna:
GB - 2 stopniowa przekładnia zębata wrzeciona

10K-HT  wrzeciono o podwyższonej prędkości obrotowej do 10 000 min-1, moc: 22,4 kW,

moment obrotowy: 339 Nm /750 min-1/

WIPS-R zestaw sond bez kablowych do pomiaru narzędzi na promieniu i długości, do pomiaru i ustawiania detali wraz z cyklami pomiarowymi, zawiera SOM, COORD i MACRO

TSC chłodzenie przez wrzeciono do 10 000 min-1 pompa o podwyższonej mocy /20 bar, 5,7 l/min/

ACF dodatkowy układ filtracyjny, filtr 25 µm, konieczny przy obróbce żeliwa, aluminium, drewna, tworzyw na bazie żywic fenolowych i innych pylących.

P-COOL programowalne położenie kątowe dyszy chłodziwa

HRT210 stół obrotowy Haas HRT 210 :

do obróbki 4 osi z płytą mocującą d=210 mm z centralnym otworem bazowym i rowkami teowymi  

wysokość osi obrotu:
152,40 mm

dokładność pozycjonowania:
+/- 15

powtarzalność:
10”

PFDM    moduł wczesnego wykrywania zaniku napięcia, zapobiega podaniu osi i ewentualnym uszkodzeniom obrabianego detalu i narzędzi.

HTS 6     konik ręczny do stołu HRT

AUGER  śrubowy wyrzutnik wiórów

IPS Intuicyjny System Programowania

Zapraszamy do przysyłania zapytań ofertowych na wykonywanie detali na maszynach CNC, postaramy się najszybciej jak to tylko możliwe wykonać elementy zarówno z metalu jak i tworzyw sztucznych. Ze swojej strony gwarantujemy najwyższą jakość produktów popartą certyfikatem ISO 9001:2009.

© 2014 BEFMONT
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Web-Profit S.C.