43-300 Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
tel: +48 33 497 57 53
fax: +48 33 497 57 54
biuro@bef-mont.pl

 

Obróbka Skrawaniem

Obróbką skrawaniem metali zajmujemy się od początku funkcjonowania naszej działalności. Posiadamy wiele wyspecjalizowanych maszyn do obróbki skrawaniem. Dysponujemy bogatym parkiem maszynowym na który składają się tokarki, frezarki, szlifierki, dłutownice oraz szereg innych maszyn potrzebnych przy obróbce skrawaniem. Możemy wykonać dla Państwa szeroki wachlarz usług, proponujemy toczenie elementów, frezowanie detali, szlifowanie płaszczyzn, wałków oraz otworów, wiercenia otworów. Proponujemy również dłutowanie rowków oraz wieloklinów. Posiadamy bardzo rozwinięty park maszyn zajmujący się obróbką kół zębatych. Posiadamy ponadto własną hartownie, w której nawęglamy i hartujemy elementy - zapewniamy obróbkę cieplną. Wszystkie usługi świadczymy na terenie Bielska-Białej, województwa śląskiego jak i całej Polski. W swoje usługi zaopatrujemy firmy zajmujące się podobnym profilem działalności jak i prywatnych Klientów.

  

Toczenie

Toczeniem nożami punktowymi nazywa się obróbką tokarską nożami ogólnego przeznaczenia. O kształcie obrabianej powierzchni decydują prowadnice suportów i dokonane dzięki nim przesuwy narzędzia. Obróbka kształtowa toczeniem polega na zastosowaniu noży kształtowych, których krawędź skrawająca jest tak ukształtowana, że może zapewnić żądany kształt przedmiotowi bez udziału jakichkolwiek ruchów narzędzi poza głównym ruchem skrawającym i dosuwem wgłębnym. Dla małych i powtarzalnych serii można stosować zwykłe noże promieniowe.

Frezowanie

Frezowanie – wydajność frezowania powiększyć można dwoma sposobami, obrabiając klika powierzchni jednocześnie. Wymaga to wprawdzie użycia zespołu frezów, ale powiększa się tym samym wydajność frezowania. Wzajemne położenie powierzchni wspólnie obrabianych nie zależy od odchyłek ustalenia. Stosując obróbkę szeregową, równoległą lub szeregowo-równoległą, przedmioty są umieszczone bądź jeden na drugim, bądź w kilku rzędach. Wydajność frezowania można powiększyć przez dobór odpowiedniego kierunku posuwu. Ma to duże znaczenie zwłaszcza przy większych głębokościach frezowania. Im większa jest bowiem głębokość frezowania, tym większa jest różnica między długością frezowania, a długością frezowanej powierzchni.

Szlifowanie

Szlifowanie czołowe znajduje zastosowanie nie tylko do zdzierania. Ściernice talerzowe lub garnkowe o niewielkiej powierzchni styku z przedmiotem szlifowanym, drobnoziarniste i o właściwie dobranej twardości są wstanie zapewnić również bardzo dokładną obróbką tak jak np. szlifowanie łóż. Struktura geometryczna powierzchni w ten sposób szlifowanych jest w prawdzie odmienna od struktury powierzchni szlifowanych obwodem ściernicy, tym niemniej powierzchnie te wykazują dobre własności nośne. Szlifowanie obwodowe wymaga szlifowania wąską ściernicą i zastosowania posuwu poprzecznego, jednak jego wydajność nie jest tak wysoka jak przy szlifowaniu wgłębnym bez posuwu poprzecznego.

Wiercenie

Wiercenie – wiercenie otworów na tokarce rewolwerowej jest korzystne ze względu na większą sztywność niż konwencjonalna wiertarka, oraz lepsze ułożyskowanie wrzeciona i rozdzielenie ruchów obrotowego na wrzecionie i przesuwnego na suporcie. Jako narzędzi do wiercenia używa się przede wszystkim wierteł krętych, a do małych średnic poniżej 1 mm i do dużych średnic powyżej 30 mm również wierteł piórkowych. Wiercenie długich otworów wymaga dodatkowych środków w celu zapewnienia im prostości i gładkości.

Wytaczanie

Wytaczanie – w wyborze pomiędzy tokarką i wytaczarką decyduje przede wszystkim kształt i rozmiary przedmiotu oraz wyposażenie warsztatu. W dużych ciężkich przedmiotach o nieregularnym kształcie, łatwiej przeprowadzić tę obróbkę na wytaczarce. Lepiej bowiem nie wprowadzać go w ruch obrotowy. Roztaczanie lub wytaczanie wstępne stosuje się zarówno do otworów surowych wykonanych z odkuwek jak i do otworów uprzednio już wywierconych lub nawet zgrubnie rozwierconych. Celem wstępnego wytaczania lub roztaczania jest poprawienie nie tylko kształtu, ale i przede wszystkim położenia otworu. O liczbie potrzebnych zabiegów lub przejść decydują z jednej strony wymagania dokładności, z drugiej – podatność wytaczadła.

Cięcie elektroerozyjne

Cięcie elektroerozyjne za pomocą drążarek wgłębnych jest to jeden z procesów, który może zastąpić konwencjonalne metody obróbki. Otwory o bardzo małych średnicach poniżej 0,5 mm drąży się elektroiskrowo. W materiałach trudno obrabialnych wykorzystuje się obróbkę elektroiskrową do większych średnic wiercenia. Jest to kosztowna ale czasem jedyna szansa uzyskania określonego otworu bądź kształtu.

Cięcie laserem

Cięcie elementów na laserze odbywa się za pomocą gorącego promienia lasera.

Obróbka cieplna

Obróbka cieplna – rodzaj obróbki cieplnej ma poważny wpływ na cały proces, a więc na operacje obróbki skrawaniem. Rodzaj hartowania wpływa również na proces technologiczny. Hartowanie zwykłe powoduje na przykład większe odkształcenia niż hartowanie stopniowe. Hartowanie powierzchniowe powoduje najmniejsze odkształcenia jednak groźba powstania pęknięć jest przy nim największa. Nawęglanie wywiera wpływ na proces o tyle szczególny, że zazwyczaj nie utwardza się wszystkich powierzchni przedmiotu, niektóre z powierzchni powinny pozostać nieutwardzone. W przedmiotach ze stali do ulepszania żąda się czasem różnych twardości w różnych partiach przedmiotu. Możliwości takie daje na przykład – utwardzanie powierzchniowe, ale nie zaspokaja ono wszystkich potrzeb.

© 2014 BEFMONT
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Web-Profit S.C.