43-300 Bielsko-Biała
ul. Podwale 65
tel: +48 33 497 57 53
fax: +48 33 497 57 54
biuro@bef-mont.pl

 

SPAWANIE

W produkcji jednostkowej spawanie daje możliwość wyeliminowania skomplikowanych odlewów, a w produkcji seryjnej i masowej zapewnia możliwość łączenia elementów wykonanych różnymi metodami. Oba zastosowania mogą wydatnie przyczynić się do zmniejszania kosztów produkcji. Oferujemy swoim Klientom najwyższej jakości usługi spawalnicze, wykonywane przez wyspecjalizowaną kadrę spawalniczą, która poradzi sobie z pospawaniem elementów z większości materiałów dostepnych na rynku.

Wykonujemy spawanie nastepującmi metodmi:

- spawanie TIG, MIG/MAG; MMA            spawanie stali nierdzewnej
- spawanie stali nierdzewnej (INOX)
- spawanie aluminium
- spawanie brązu
- spawanie żeliwa
- spawanie mosiądzu
- lutowanie
- napawanie

Elementy łączone spawaniem powinny mieć naddatki na obróbkę na tych powierzchniach, które ze względu na wymagania dokładności obrabia się na gotowo dopiero po spawaniu. W celu usunięcia naprężeń wewnętrznych powstałych podczas spawania, korpusy spawane przed obróbką skrawaniem powinny być poddane wyżarzaniu odprężającemu.

Łączenie elementów z różnych materiałów otrzymanych różnymi metodami technologicznymi można również dokonać zgrzewaniem elektrycznym. Zgrzewanie wymaga naddatków na wytopienie i zgniecenie. Lutowanie miękkie tzn. lutowanie spoiwami stosuje się zasadniczo do łączenia części blaszanych, Zdarza się jednak, że lutowanie miękkie wykorzystuje się do łączenia lub utrzymania w stanie ściśniętym przedmiotów obróbki. Lutowanie twarde, do którego stosuje się spoiwa z miedzi mosiądzu lub srebra, znajduje zastosowanie przy łączeniu części niektórych drobnych mechanizmów precyzyjnych oraz przy wyrobie narzędzi, na przykład narzędzi z płytkami ze spieków.

Spawanie TIG

spawanie aluminium

Spawanie TIG wymaga szczególnie dokładnego oczyszczenia brzegów spawanych przedmiotów z wszelkich  zanieczyszczeń, jak tlenki, rdza, zgorzelina, smary, farby itd. Stosuje się w tym celu czyszczenie mechaniczne, chemiczne i fizyczne. Spawanie TIG prowadzone może być we wszystkich pozycjach, ręcznie, półautomatycznie lub automatycznie. Spawane brzegi przedmiotów muszą być dokładnie przygotowane, aby nie uległy odkształceniu w czasie spawania, zmieniając przez to np. odstęp i kąt ukosowania rowka spawalniczego. Stosuje się w tym cel szczepienie spoin o długości od 10 do 30mm i odstępie 10-60mm w zależności od sztywności (grubości spawanych przedmiotów), podobnie jak przy spawaniu łukowym ręcznym elektrodami otulonymi, lub mocowanie w specjalnych przyrządach z podkładkami formującymi grań. Spawanie TIG stosowane jest głównie do łączenia cienkich blach o grubościach do 2,0 – 3,0 mm lub wykonywania warstw graniowych grubych złączy, spawanych następnie wydajniejszą metodą. Z uwagi na wysoką jakość spawania TIG wiele złączy konstrukcji grubościennych spawanych jest nadal tą metodą pomimo niskiej jej wydajności. Do grubości złączy doczołowych rzędu 3,0-6,0 mm możliwe jest spawanie bez ukosowania, bez lub z dodatkiem spoiwa. Grubsze blachy wymagają ukosowania w podobny sposób jak przy spawaniu łukowym ręcznym elektrodami otulonymi.

Spawanie MIG/MAG

Spawanie MIG/MAG przy użyciu topliwej elektrody metalowej może być prowadzone w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych. Podstawowe gazy ochronne stosowane do spawania MIG/MAG to gazy obojętne argon, hel oraz gazy aktywne. W metodzie MIG/MAG elektorda topliwa ma postać drutu pełnego, zwykle o średnicy od 0,5-4,0 mm podawana jest w sposób ciągły przez specjalny system podający. Spawanie MIG/MAG prowadzone jest głównie prądem stałym z biegunowością dodatnią, jako spawanie półautomatycze. Spawanie to może być prowadzone w warunkach warsztatowych i montażowych we wszystkich pozycjach.

© 2014 BEFMONT
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: Web-Profit S.C.